RODO

Szanowi Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Pracy „CUKRY NYSKIE”, Aleja Wojska Polskiego 9, 48-300 Nysa, NIP 7530000744, REGON 004523812, KRS 0000067853
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@cukrynyskie.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie hostingowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.