Spółdzielnia Pracy „CUKRY NYSKIE”

Aleja Wojska Polskiego 9, 48-300 Nysa

tel. +48 77 433 24 11
fax +48 77 433 36 44

info@cukrynyskie.com.pl

NIP 753-000-07-44
REGON 004523812
KRS 0000067853

ZARZĄD FIRMY:
tel. sekretariat +48 77 433 24 11
fax sekretariat +48 77 433 36 44
info@cukrynyskie.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY:
Krzysztof Łoboda – Kierownik Działu
tel. +48 603 098 977
tel. +48 43 43 329
k.loboda@cukrynyskie.com.pl

DZIAŁ HANDLOWY:
tel. kom. 609 141 892
tel. kom. 508 415 911
tel. +48 77 43 43 341
tel. +48 77 43 43 348
fax +48 77 43 43 345
handlowy@cukrynyskie.com.pl

DZIAŁ EKSPORTU:
tel. kom. +48 508 415 397
tel. +48 77 43 43 366
fax +48 77 43 43 345
export@cukrynyskie.com.pl

MARKETING:
tel. +48 77 43 43 344,
fax+48 77 43 43 345
marketing@cukrynyskie.com.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA:
tel. +48 77 43 43 351,
fax+48 77 433 36 44
zaopatrzenie@cukrynyskie.com.pl

DZIAŁ TECHNOLOGII:
tel. +48 77 43 43 364,
fax +48 77 433 36 44
technologia@cukrynyskie.com.pl

LABORATORIUM:
tel. +48 77 43 43 373,
fax +48 77 433 36 44
laboratorium@cukrynyskie.com.pl

Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie uczestniczy w projekcie pn „Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa Spółdzielni Pracy Cukry Nyskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 02 – Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja.